Keresés

Szavazások

Hová szervezzünk kirándulást a "Bakancsos túrázóknak" /programlehetőség a családoknak
 

Naptár

Fórum

Felhasználó

Újpest Önkormányzatának hírei

Díjaink

Újpest Önkormányzatának hírei

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

Részlet a Helyi Nevelési programunkból.

Folytatás a jelzés alatt.

Tudjuk, hogy a munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutat. A szociális és kognitív készségek, képességek, attitűdök és kompetenciák fejlesztésének egyik lényeges színtere. Óvodánkban a munka jellegű tevékenység aktív, önkéntes, örömmel és szívesen végzett tevékenység. Célunk, hogy a munka jellegű tevékenységek közben a gyermekek tapasztalatokat szerezzenek természeti és társadalmi környezetükről, alakuljon ki felelősségérzetük, feladattudatuk, kitartásuk, sajátítsák el az eszközök célszerű használatát.Arra alapozunk, hogy:

  • A sikerrel végrehajtott munka ösztönző, motiváló hatása a személyiség fejlődésében kiemelkedő szerepű (önállóság, eredményre törekvés, kitartás, fegyelmezettség, szabályok betartása, munkamegosztás, együttműködés, figyelem).

  • A munka elősegíti a gyermek önértékelési képességének és társas kapcsolatainak fejlődését.

  • A közösség által elismert munka öröme a közösségi kapcsolatokat erősíti.

Óvodánkban a későbbi munka iránti tiszteletet igyekszünk megalapozni.


SNI gyermekek esetében:

A SNI gyermekek általában kevésbé tudnak részt venni a munka jellegű tevékenységekben, de ők is képesek rá. Gondot jelenthet, hogy a segédeszköz használata miatt foglalt a kezük, vagy a helyváltoztatás még nem eléggé stabil, túlzottan leköti figyelmüket. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek is képesek részt venni a munkajellegű tevékenységekben.

A feladatokat apró lépésekre bontva, azokat bemutatva el tudják sajátítani ezeket a tevékenységeket. Nagy öröm számukra, mert érzik, hogy rájuk is számítanak, sikereik vannak, mely az önbizalmukat növeli, az ép környezetbe való integrálódásukat nagymértékben segíti. Csak annyit és abban segítünk, amit biztonságosan elvégezni nem képesek.


Feladatunk:

  • a gyermekek csak olyan munkafeladatokat végezzenek, amely megfelel életkori és fejlettségi sajátosságaiknak,

  • a folyamatosság, a légkör, a résztvevők egyéni képességeihez igazodó munkamegosztás és az elvégzett munka értékelése,

  • a célszerű munkafogások, műveleti sorrend megtanítása.

Minden gyermek elsődleges feladata a saját személyével kapcsolatos teendők megtanulása, de lehetőség szerint adunk részükre alkalmi megbízatást, bevonjuk őket képességeik szerint a környezet-, a növény- és az állatgondozásba.

Nem végzünk el helyettük semmi olyan tevékenységet, amelyre ők maguk is képesek. Óvónőink és a pedagógiai munkát segítők türelmesek, hagynak időt a munkavégzésre.

A szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy a gyermeknek az önállóság érdekében nagyon fontos az óvodában elsajátított tevékenységek otthoni gyakorlása is. 

 

Gomba (1) csoport

Tulipán (2) csoport

Pillangó (3) csoport

Maci (4) csoport

Margaréta (5) csoport

Cica (6) csoport

Süni (7) csoport

Csigabiga (8) csoport