Keresés

Szavazások

Hová szervezzünk kirándulást a "Bakancsos túrázóknak" /programlehetőség a családoknak
 

Naptár

Fórum

Felhasználó

Újpest Önkormányzatának hírei

Díjaink

Újpest Önkormányzatának hírei

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának HIRDETMÉNYE az óvodai felvételekről

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

- A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével -a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban /Rendelet 20.§ (2) bek./.
- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik /Nkt. 49. § (1) bek./.

- A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát /Nkt. 72. §. (2) bek./.
- A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni!
- A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
- Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el, ami miatt szabálysértési felelősségre vonásnak van helye (2012. évi II.tv. 247.§).

 

A beíratás időpontja: 2017. május 2-5.

- A beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /Rendelet 20. § (3) bek./, nem magyar kiskorú állampolgár óvodai beíratásánál a szülőnek dokumentumokkal kell igazolnia azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén /Nkt. 92. § (1)-(8) bek./.

- A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet /Nkt. 47. § (3) bek./.

Újpesten működő, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét biztosító óvodák:

 

 

Deák Óvoda (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 95.)

 

SNI típusa:

- érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó, - mozgásszervi fogyatékos,
- enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,
- autizmus spektrum zavar,
- egyéb pszichés fejlődési zavar.

http://www.ujpest.hu/dokumentumok/hirdetmeny_az_ovodai_felvetelrol_2017.pdf

 

Gomba (1) csoport

Tulipán (2) csoport

Pillangó (3) csoport

Maci (4) csoport

Margaréta (5) csoport

Cica (6) csoport

Süni (7) csoport

Csigabiga (8) csoport