Keresés

Szavazások

Melyik állatot fogadja örökbe az óvoda alapítványa?
 

Naptár

Fórum

Felhasználó

Újpest Önkormányzatának hírei

Díjaink

Újpest Önkormányzatának hírei

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának HIRDETMÉNYE az óvodai felvételekről

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

- A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével -a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban /Rendelet 20.§ (2) bek./.
- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik /Nkt. 49. § (1) bek./.

- A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát /Nkt. 72. §. (2) bek./.
- A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni!
- A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
- Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el, ami miatt szabálysértési felelősségre vonásnak van helye (2012. évi II.tv. 247.§).

 

A beíratás időpontja: 2017. május 2-5.

- A beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /Rendelet 20. § (3) bek./, nem magyar kiskorú állampolgár óvodai beíratásánál a szülőnek dokumentumokkal kell igazolnia azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén /Nkt. 92. § (1)-(8) bek./.

- A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet /Nkt. 47. § (3) bek./.

Újpesten működő, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét biztosító óvodák:

 

 

Deák Óvoda (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 95.)

 

SNI típusa:

- érzékszervi fogyatékos: nagyothalló, gyengénlátó, - mozgásszervi fogyatékos,
- enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos,
- autizmus spektrum zavar,
- egyéb pszichés fejlődési zavar.

http://www.ujpest.hu/dokumentumok/hirdetmeny_az_ovodai_felvetelrol_2017.pdf

 

Gomba (1) csoport

Tulipán (2) csoport

Pillangó (3) csoport

Maci (4) csoport

Margaréta (5) csoport

Cica (6) csoport

Süni (7) csoport

Csigabiga (8) csoport