Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

 • DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  Kérjük, hogy támogassa adója 1%-ával!
 • Örökös Zöld Óvoda
  Örökös Zöld Óvoda
  cím büszke tulajdonosai vagyunk
 • Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás
  nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek támogatására

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

Pompás Meseműhely - "Tehetséggondozás"

A Sószobában havonta 2 alkalommal - szerdánként 13:00-14:00- tól "Pompás Meseműhelyt szerveztünk a a gyerekeknek.
Ez egyfajta "Tehetséggondozás", ahol a gyerekek kognitív képességeinek fejlesztése mellett jelentős szerepet kap az EQ fejlesztése is. 

Az adott hónap első alkalmával új mesével ismertetjük meg a gyerekeket. Minden alkalommal más- más módszerrel.
Majd a második alkalommal a  meseélményt népi játékokkal, tárgyalkotással gazdagítjuk.

 

A „Pompás Meseműhely” célja

- segíteni a gyermeket speciális „tehetségterületének” fejlődését

- a gyermekek IQ és EQ fejlesztése

- a gyermekek kreativitásának fejlesztése

- kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit erős oldalának fejlesztése)

- a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése (pszichomotoros és érzelmi – akarati éretlenség)

- megfelelő szeretetteljes légkör biztosítása

A „Pompás Meseműhely” feladata:

Nevelési feladatok:
- népi gyermekirodalomból és a valóságból merített mesék, témák és történések megjelenítése
- helyes viselkedés szabályainak gyakorlása
- konfliktushelyzetek feloldása konfliktuskezelő képesség fejlesztése – kompromisszumkötés lehetőségének megismerése
- hátrányos helyzetek esetleges kompenzálása
- a tv-videó tömegkommunikációs eszközök okozta passzivitás ellensúlyozása

Képességfejlesztés :
- a gyermeki aktivitás serkentése
- az ön- és emberismeret gyarapítása
- a fantázia kibontakoztatása
- az önálló rugalmas /flexibilis/ gondolkodás fejlesztése
- a nagy és finommozgás a testkép, testtudat a hallás -látás percepció fejlesztése
- a beszédkészség a hangképzés a beszédtisztaság, kifejezőképesség /hangsúly, árnyaltság/ fejlesztése
- a kommunikációs képességek eszköztárának verbális illetve- nonverbális képességek fejlesztése
- tér és időérzék fejlesztése

A „Pompás Meseműhely” módszeri

A hagyományos módszereket /előadás, mesélés, bemutatás, szemléltetés, beszélgetés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, stb./ kiegészítik a „Pompás Módszertan” ajánlásai /szerepbeléptetés, stb./

A „Pompás Meseműhely” eszközei

Mesélésnél - minden esetben az aktuális meséhez igazodik /mesetérkép, mesekártya, kendők, koronák, stb.
A meseélmény gazdagításánál,  „feldolgozásánál” – labdák, babzsákok, kendők, papírok, színes ceruzás, ollók, ragasztók...

Óvodánkról

Örökös Zöld Óvoda
2019 óta
Az Örökös Zöld Óvoda büszke cím tulajdonosai vagyunk.
Tehetséggondozás
Tájékoztató a csoportról, a tehetséggondozásunkról
2009-ben önerőből, belső indíttatásból, a sajátosságainkat figyelembe véve létrehoztuk a „tehetséggondozó műhelyünket”, mai nevén „Baglyocska csoportot”, amit többek között az óvoda alapítványa /Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány/ is támogat - eszközzel, programszervezéssel, partnerek támogatásával – MME, Vasúttörténeti Park, állatkert, stb...

Csoportjaink

Deák Óvoda a térképen

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41